Sunday, February 24, 2013

မက္လံုးမ်ားနဲ႔ စီးပြားေရးေလာက
လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္း၊ အေျခအေနတစ္ခုခ်င္းႏွင့္ တိုင္းႏုိင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီေပၚ မူတည္ၿပီး တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္၊ ျဖည့္ဆည္းရရွိထားသင့္သည့္အရာမ်ား ကဲြျပားသြားႏုိင္ပါသည္။ ကၽြန္မတို႔ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရွိေသာ ေလာကအရာမ်ားသည္ ကၽြန္မတို႔အတြက္ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ေပးႏုိင္သည္ဟု ဆိုေသာ္ျငား လည္း တဒဂၤသာျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ ရရွိပိုင္ဆုိင္ထားေသာ အတိုင္းအဆေပၚ မူတည္၍ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အတိုင္းအတာကို ပံုေသတြက္ခ်က္၍ မရႏိုင္ပါ။ ကၽြန္မတို႔၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီပါက ကၽြန္မတို႔သည္ ေက်နပ္ ေပ်ာ္ရႊင္ရပါမည္။ တိုင္းတာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မွီေက်ာ္လြန္ျခင္းသည္ ပိုလွ်ံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အစားအေသာက္ႏွင့္ အ၀တ္အစားမ်ားသည္ ကၽြန္မတို႔၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ယေန႔ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအရ အစားအေသာက္၊ အ၀တ္အစား ဖူလံု႐ံုျဖင့္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးအတြက္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီသည္ဟု မဆိုႏုိင္ပါ။ ထိုသူ႔တြင္ ေအာက္ပါ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ ဘာေတြလဲဆိုေတာ့ ေနအိမ္တိုက္တာ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ေနာက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ပညာေရးစရိတ္စက ေတြနဲ႔ အခြန္အခ အသံုးစရိတ္မ်ားအျပင္ လြယ္ကူသက္သာစြာ သြားလာႏုိင္ေရး စရိတ္မ်ား စသည္ျဖင့္ မသံုးမျဖစ္ သံုးရေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ တစ္နည္း ပါ၀င္ေပသည္။
          အမ်ားအားျဖင့္ စားရန္၊ ၀တ္ရန္၊ သံုးစဲြရန္ ရွိသမွ်ႏွင့္ ေရာင့္ရဲေနတတ္ၾကဖို႔ အလြန္မွ ခက္လွပါသည္။ ေငြအတြက္ပဲ ၾကည့္သူမ်ားသည္ လမ္းမွားကို တပ္မက္ျခင္း ႏြံထဲသို႔ ခဏအတြင္း သက္ဆင္းသြားၾကေလသည္။ ထိုသို႔ေသာအားျဖင့္ လူတို႔သည္ အက်ဳိးနည္းျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္းတို႔၌ နစ္မြန္းတတ္ၾကပါသည္။ ေငြကို တပ္မက္ျခင္းျဖင့္ ေငြေနာက္လိုက္ၾကသူမ်ားသည္ အမွား အမွန္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏုိင္စြမ္း မရွိၾကေတာ့ပဲ မေကာင္းမႈေနာက္သို႔ ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ ေရာက္ရွိသြားသည္။ လူအခ်ဳိ႕တို႔သည္လည္း ေငြကို တပ္မက္ေသာေၾကာင့္ ယုံၾကည္ျခင္းတရားလမ္းမွ လႊဲသြား၍ ပူပန္ျခင္းေ၀ဒနာမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ကိုယ္ကို ေသာကမ်ားကို ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူေနၾကသည္မွာ ဒုနဲ႔ေဒးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အခမဲ့ ၀က္ဘ္ ရၿပီ


Photo: အခမဲ့ ၀က္ဘ္ ရၿပီ

www.grou.ps 
ကုိယ္ပုိင္ဘေလာ့ဂ္ တင္ခ်င္သူေတြအတြက္ လြယ္ကူ အဆင္ေျပေစၿပီး အေကာင္းဆံုး ေရးသား တင္ျပႏုိင္မယ့္ အခမဲ့ ၀က္ဘ္ဆုိက္ ျဖစ္ပါတယ္။ Forum, Wiki, Social Network, Flickr, YouTube, Blog Aggregator လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ဖန္တီးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Member ၀င္သူမ်ား အေနျဖင့္ yourname.grou.psDomain Name ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး ၀က္ဘ္ဆိုက္ တစ္ခုမွာ လိုအပ္တဲ့ ဓာတ္ပုံနဲ႔ ဗီဒီယုိဖုိင္ေတြ၊ HTML Code ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ စာမ်က္ႏွာေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈ (သုိ႔မဟုတ္) Seminarေတြ မွတ္သား ေဖာ္ျပႏုိင္တဲ့ Event ပါရွိၿပီး Hotmail, Yahoo Mail, Gmailေတြကတစ္ဆင့္ သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြေတြကို လာေရာက္ ၾကည့္ရႈဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အုပ္စုဖြဲ႔ ေဆြးေႏြး ေမးျမန္း ေရးသားတင္ျပႏိုင္တဲ့ Groupေတြကို အကန္႔အသတ္မဲ့ ဖန္တီးႏုိင္ပါေသးတယ္။
www.grou.ps
ကုိယ္ပုိင္ဘေလာ့ဂ္ တင္ခ်င္သူေတြအတြက္ လြယ္ကူ အဆင္ေျပေစၿပီး အေကာင္းဆံုး ေရးသား တင္ျပႏုိင္မယ့္ အခမဲ့ ၀က္ဘ္ဆုိက္ ျဖစ္ပါတယ္။ Forum, Wiki, Social Network, Flickr, YouTube, Blog Aggregator လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ဖန္တီးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Member ၀င္သူမ်ား အေနျဖင့္ yourname.grou.psDomain Name ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး ၀က္ဘ္ဆိုက္ တစ္ခုမွာ လိုအပ္တဲ့ ဓာတ္ပုံနဲ႔ ဗီဒီယုိဖုိင္ေတြ၊ HTML Code ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ စာမ်က္ႏွာေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈ (သုိ႔မဟုတ္) Seminarေတြ မွတ္သား ေဖာ္ျပႏုိင္တဲ့ Event ပါရွိၿပီး Hotmail, Yahoo Mail, Gmailေတြကတစ္ဆင့္ သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြေတြကို လာေရာက္ ၾကည့္ရႈဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အုပ္စုဖြဲ႔ ေဆြးေႏြး ေမးျမန္း ေရးသားတင္ျပႏိုင္တဲ့ Groupေတြကို အကန္႔အသတ္မဲ့ ဖန္တီးႏုိင္ပါေသးတယ္။
 
Source: MyanmarICT Journal

အၿငိမ္းစားေတြ တကယ္ၿငိမ္းၿပီလား


Photo: အၿငိမ္းစားေတြ တကယ္ၿငိမ္းၿပီလား

အခုတေလာ လူငယ္ေတြအတြက္ပဲ ေျပာခ်င္တာေတြ ေျပာေနလုိ႔ မျဖစ္ေသးဘူး။ လူႀကီးေတြကိုလည္း နည္းနည္း ေျပာခ်င္မိတယ္။ လူႀကီးဆုိတာမွာ အသက္ႀကီးတဲ့ လူႀကီးပိုင္းေတြထက္ အသက္ျပည့္လို႔ ပင္စင္ ယူလိုက္သူေတြ၊ ေနာက္ သက္ျပည့္ မဟုတ္ဘဲ က်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ေဆးပင္စင္ ယူလုိက္သူေတြအတြက္ အဓိကထား ေျပာခ်င္တာေပါ့ေလ။ ဒီလို ေျပာလုိ႔လည္း မေနာက လူႀကီးပိုင္း ေရာက္ေနလို႔ ေစာဒက တက္တာလား ဒါမွမဟုတ္ လူႀကီးကို ဆရာ လုပ္တာလား ဆိုတာလည္း မဟုတ္ျပန္ပါဘူး။ ေတြ႔တာ၊ ျမင္တာ၊ သိတာေလးေတြ မွ်ေ၀ခ်င္လို႔ စကားဦး သန္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အင္း… တခ်ဳိ႕က အသက္ႀကီးလို႔ ငါ ပင္စင္ယူလိုက္ရၿပီ ငါ ဘာမွ မလုပ္ႏုိင္၊ မကိုင္ႏုိင္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ စိတ္အတြင္းကို ေတြးမိတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလို ေတြးလိုက္တာနဲ႔ စိတ္က်ေရာဂါဆိုတာ အလိုလို ရင္ထဲကို ၀င္ေရာက္လာပါ ေတာ့တယ္။ အိမ္မွာဆိုလည္း အိမ္မွာ အေလ်ာက္ လူပိုႀကီးလို ျဖစ္ေနတတ္ ၾကျပန္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ မိသားစုနဲ႔ သားေတြ၊ သမီးေတြနဲ႔ ေနတဲ့ ပင္စင္စားေတြဆို ပိုဆုိးေသးတယ္။ အိမ္က အမ်ဳိးသမီးက မနက္မိုးလင္းလို႔ မ်က္စိႏွစ္လံုး ပြင့္တာနဲ႔ “ေတာ္ မထေသးဘူးလား။ အလုပ္ မရွိဘူးဆိုၿပီး အပ်င္းထူ မေနနဲ႔၊ ေတာ့္ သမီးေတာင္ အလုပ္သြားၿပီ”၊ ဆုိင္ဖြင့္တဲ့ သူေတြက်ေတာ့ “ေတာ့္ သားေတာင္ ဆိုင္သြား ဖြင့္ေနၿပီ”ဆိုတဲ့ အသံဗလံ ေတြကို မနက္မိုးလင္းတာနဲ႔ စတင္ ၾကားရပါေတာ့တယ္။ ဟုတ္တယ္မလား။ မေနာက သိပ္သိတာ မဟုတ္ဘူး။ ျဖစ္ႏုိင္တာေတြကို ေျပာၾကည့္တာ။ ပင္စင္ စနားခ်ိန္ကေတာ့ ငါ အႏွစ္ (၄၀)ေလာက္ေတာင္ အလုပ္ လုပ္တာ အခုေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆး နားရေတာ့မွာ ပါလားလို႔လည္း ေတြးေကာင္း ေတြးၾကပါ လိမ့္မယ္။ ႏွစ္ (၄၀) ဆိုတဲ့ အားက ေသးတာ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္ရဲ႕ က်န္ရွိေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြကို ဒီတိုင္း ေအးေအးေဆးေဆး နားၿပီး ေနႏုိင္မယ္လို႔ သင္ ထင္ေနသလား။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလို ေျပာရသလဲဆိုေတာ့ အရြယ္ေရာက္လာတာနဲ႔ အလုပ္နဲ႔ လက္ မပ်က္ေအာင္ လုပ္ေနသူ တစ္ေယာက္ အတြက္ က်န္ရွိေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြကို ဒီအတိုင္း ျဖတ္သန္းဖို႔ဆိုတာ ေနႏုိင္မယ္ မထင္လို႔ပါပဲ။ အေတာ္ခဲယဥ္းပါတယ္။  ဒီလို ပင္စင္စားေတြ မေျပာနဲ႔ အခု လက္ရွိမွာ အလုပ္ လုပ္ေနတဲ့ မေနာေတာင္ တစ္ပတ္ေလာက္ ေနမေကာင္း ျဖစ္ၾကည့္ အလုပ္ မလုပ္ရေတာ့ ေနမထိ ထိုင္မသာ ျဖစ္မိပါတယ္။


  မေနာ ႀကံဳဖူးတဲ့ အန္ကယ္ႀကီး တစ္ေယာက္ ဆိုရင္ သူက ပင္စင္ယူလုိက္တာ မၾကာေသးေတာ့ မနက္မိုးလင္းရင္ အိမ္က ထြက္ေနၾကအတိုင္း ထြက္ရမွ ေက်နပ္တတ္သူ တစ္ဦးပါပဲ။ ဒီေတာ့ သူက အလုပ္ကလည္း မရွိဆိုေတာ့ ၁၉၉၈ - ၉၉ ေလာက္က အရင္ လုပ္ခဲ့တဲ့  ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းေက်ာင္းမွာ သူေဌးရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္ေနေတာ့ မနက္ မိုးလင္းတာနဲ႔ ေက်ာင္းကို အဲဒီ အခ်ိန္ေလာက္က ပါဂ်ဲ႐ိုးကားက လူတိုင္း စီးႏုိင္တာ မဟုတ္ဘူး။ သူက ပါဂ်ဲ႐ိုး ကားႀကီးနဲ႔ ေက်ာင္းေရွ႕ ကားရပ္လိုက္တာနဲ႔ ဆင္းလာ၊ သူ႔ေနာက္က ကားေမာင္းေပးတဲ့ သူက သူ႔ရဲ႕ လက္ကိုင္အိတ္ အႀကီးႀကီးကို သယ္လာေပးတယ္။ အဲဒီ အန္ကယ္ႀကီးက စာသင္ခန္းထဲ ေရာက္ရင္ ေရွ႕ဆံုးခံုမွာ ၀င္ထိုင္တယ္။ ေရွ႕ဆံုးခံုမွာ ထိုင္ၿပီး မ်က္မွန္ တပ္ထားတဲ့အျပင္ မတ္တတ္ ထရပ္ၿပီး စာကူးတာ ရွိေသးတယ္။ ေနာက္မွာ ထိုင္တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြက ေခါင္းကို ဘယ္ယိမ္း ညာယိမ္း လုပ္ၿပီး လိုက္ၾကည့္ ေနၾကရတာေပါ့။ ေနာက္ အိတ္လာပို႔တဲ့ သူ႔ကား ေမာင္းေပးသူကို လက္ထဲက ကိုင္လာတဲ့ ပိုက္ဆံအိတ္ႀကီးထဲကေန ၅၀၀ က်ပ္တန္ တစ္ရြက္ ထုတ္ေပးတယ္။ ဒါကေတာ့ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်ေနာ္။ တစ္ရက္ က်န္တဲ့ ဆရာေတြ ဆရာမေတြကေတာင္ ေနာက္ေသးတယ္။ ကၽြန္မကို အိတ္သြားသယ္ေပး လိုက္ပါလားတဲ့။ တစ္ေန႔ ၅၀၀ က်ပ္ရလည္း မဆိုးဘူးတဲ့။ အမယ္ေလး မရရင္လည္း ေနပါေစ သူ႔အိတ္ သယ္ေပးလိုက္လို႔ အိတ္ပိ ေသေနပါဦးမယ္လို႔ေတာင္ ေနာက္လိုက္ ပါတယ္။ ကိုယ္ကလည္း လူေကာင္က ေသးတာကိုး။ ဒါကို ဆရာေတြ ဆရာမ ေတြက ထပ္ၿပီး ေျပာျပန္ပါတယ္။ ကေလးပီပီ သြားၾကည့္ပါလား၊ အဲဒီ အိတ္ႀကီးထဲမွာ ဘာေတြပါလဲဆိုတာ သိခ်င္လို႔တဲ့။ ကိုယ္ကလည္း ဘယ္ ေနပါ့မလဲ။ ေနာက္ရက္လာေတာ့ သူ႔တပည့္ကို လူေတြၾကားထဲမွာ ပိုက္ဆံ ထုတ္ေပးၿပီး သူ႔အိတ္ႀကီးကို ဖြင့္တဲ့အခ်ိန္ အနားမွာ သြားၿပီး ရစ္သီရစ္သီ လုပ္ၾကည့္ေတာ့ အိတ္အႀကီးႀကီးထဲမွာ ဘာေတြမ်ားလဲလို႔၊ ပါလာတာေတြက သူ႔ရဲ႕ တိုက္ပံုအက်ႌ တစ္ထည္ရယ္၊ (အစိုးရ ၀န္ထမ္း လုပ္ခဲ့ေတာ့ တိုက္ပံုက အၿမဲ သယ္တယ္ေလ)၊ ေက်ာင္းက ေပးတဲ့ စာရြက္စာတမ္း၊ စာအုပ္ရယ္ပဲ ပါလာတာ ေတြ႔ရတယ္။ အမယ္ေလး အေတာ္မ်ား ေလးေနလားလို႔ေတာင္ ထင္မိတာ မွားသြားတယ္ေလ။ 

ေနာက္ရက္ ေရာက္ေတာ့ သူ႔သားသမီးေတြ လိုက္လာၿပီး ဆရာေတြ ဆရာမေတြကို ဘယ္ႏွေယာက္ရွိသလဲ သူတို႔ ဒံေပါက္ ၀ယ္ေကၽြးခ်င္လို႔ပါတဲ့၊ သူ႔အေဖက ပင္စင္ ယူထားတာ မၾကာေသးေတာ့ ဒီလိုပဲ သြားေနမွ စိတ္ခ်မ္းသာတာ ဆိုေတာ့ ဒီကို ဒုကၡေပးသလိုမ်ား ျဖစ္ေနၿပီလား ဆိုၿပီး ေျပာပါေတာ့တယ္။ အားနာလို႔ ၀ယ္ေကၽြးတာ ျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္။ အႏွစ္ (၄၀)ရဲ႕ အက်င့္က ခ်က္ခ်င္းႀကီးေတာ့ ဘယ္ ျပင္လို႔ ရမလဲေနာ္။ ကိုယ္လည္း အသက္ မႀကီးေသးေပမယ့္ ကိုယ္ခ်င္းစာ ၾကည့္မိတာပါ။ 
ဒီလို လူမ်ဳိးေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ရွိေနသလဲဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္မိတာ ေပါ့ေလ။ တခ်ဳိ႕က်ျပန္ေတာ့ အိမ္မွာ ေနရင္ ပ်င္းလို႔ဆိုၿပီး အိမ္လည္ၿပီး သူမ်ား အေၾကာင္း ၾကားလာတာကို ေဖာက္သည္ ခ်တဲ့သူေတြလည္း ရွိေသးရဲ႕။ ဒီ့ျပင္ ဘာမွ လုပ္စရာ မရွိလို႔ အေၾကာင္းျပၿပီး ေငြကုန္ အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီး အရည္မရ အဖတ္မရ ႏွစ္လံုး၊ သံုးလံုး ထီလည္း ကံစမ္းေနၾကတာေတြလည္း အေတာ္ မ်ားမ်ား ရွိေနမွာပါ။ ပိုက္ဆံ မရွိရင္လည္း ေခ်းငွားၿပီး၊ ပင္စင္ထုတ္ရင္ ျပန္ေပးမယ္ ေျပာတဲ့ သူေတြလည္း ဒုနဲ႔ေဒးပဲ။ ကိုယ့္မွာက ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံက မရွိ၊ ပင္စင္စာအုပ္ကို ေပါင္ၿပီး ႏွစ္လံုး၊ သံုးလံုး လုပ္တဲ့သူေတြလည္း ရွိျပန္ေသးတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ျပန္ေတာ့ စား၀တ္ေနေရး အဆင္မေျပေတာ့ အၿငိမ္းစား ယူထားလည္း ဒီ့ျပင္ အလုပ္ျပန္၀င္ လုပ္ၾကသူေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္က လုပ္လာတဲ့ အလုပ္ေပၚ မူတည္ၿပီး၊ ဥပမာ ဘဏ္မွာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား လုပ္လာသူက အၿငိမ္းစားလည္း ယူၿပီးေရာ ဘဏ္သင္တန္းေလးေတြမွာ နည္းျပ ျပန္လုပ္သူနဲ႔၊ အသိထဲမွာဆို အျပာ၀တ္နဲ႔ သူနာျပဳ လုပ္လာတာ၊ အလုပ္လည္း နားေရာ သူနာျပဳ သင္တန္းေလးေတြ ဆရာျဖစ္ ျပန္၀င္ လုပ္ၾကတာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ အရြယ္သံုးပါးမွာ ပထမအရြယ္က ပညာရွာ၊ ဒုတိယ အရြယ္က စီးပြားရွာ ဆိုေတာ့ အခု အၿငိမ္းစား ယူလိုက္တဲ့ အခ်ိန္က်ေတာ့ တတိယအရြယ္ ျဖစ္ေနၿပီေလ။ ဒီေတာ့ တရားရွာတဲ့ဘက္ကို ပိုၿပီး အာ႐ံုစိုက္ဖို႔ လိုလာၿပီလို႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။ ဘ၀မွာ ေနတတ္ဖို႔ လိုသလို ေသတတ္ဖို႔ကိုလည္း လူသားတိုင္း ျပင္ဆင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အၿငိမ္းစားေတြ ၿငိမ္းၿပီလားလို႔ ေမးစရာ ရွိလာပါတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ဘယ္သူမွ မၿငိမ္း ႏုိင္ၾကေသးဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ 

အလုပ္ကသာ နားလိုက္ ရတယ္။ အိမ္မွာ လူပိုလို႔ ခံစားရသလို အရင္ဆံုး ျဖစ္မိတတ္ၾကလို႔ အအား မေနဘဲ ေျမးေတြကို ေက်ာင္းပို႔ ေက်ာင္းႀကိဳ လုပ္တဲ့ သူေတြလည္း ရွိေနတယ္ မဟုတ္လား။ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔အတြက္ ဘာေတြ လုပ္ၾကမလဲ အရင္ဆံုး စဥ္းစားဖို႔ လိုလာပါၿပီ။ 
ဒီေတာ့ ၿခံနဲ႔ ၀င္းနဲ႔ ေနသူေတြအတြက္ က်ေတာ့ အပင္စိုက္ပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ မနက္ေစာေစာ ထၿပီး လမ္းေလွ်ာက္မယ္ ေနာက္ ျခံထဲမွာ သီးပင္စားပင္ေလးေတြနဲ႔ ၀ါသနာပါရာ အပင္ေလးေတြ ေရေလာင္း ေပါင္းသင္မယ္ဆိုရင္ စိတ္ကို ပိုမို က်န္းမာေစတဲ့အျပင္ ေအးခ်မ္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေျပာစရာ ရွိလာပါၿပီ၊ ၿခံနဲ႔ မေနဘဲ တိုက္ခန္းနဲ႔ ေနတဲ့ သူေတြ က်ေတာ့ေရာ သူတို႔လည္း မနက္ေစာေစာ လမ္းေလွ်ာက္လုိ႔ ရသလို ပန္းအိုးေလးေတြနဲ႔ အိမ္ရဲ႕ ၀ရံတာမွာ ပန္းပင္ စိုက္လို႔ ရပါတယ္။ အားလံုးအတြက္ ဒီနည္းတင္ပဲလား ဆိုေတာ့ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ တစ္လ တစ္ခါေလာက္ ရိပ္သာ ၀င္မယ္။ ရိပ္သာ ၀င္ၿပီး အတင္း ေျပာခိုင္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တရား ထိုင္မယ္။ အာနာပါန ရွဴမယ္ဆိုရင္ စိတ္ရဲ႕ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေတြ႔ၾကမယ္လို႔ ထင္ျမင္ မိပါတယ္။ ရိပ္သာက ျပန္လာေတာ့လည္း အိမ္မွာ မိသားစု မ်ားတဲ့သူေတြအတြက္ ေန႔လည္ ေန႔ခင္းေတြမွာ တရား ထိုင္သင့္ပါတယ္။ 

ေန႔လည္ဆိုေတာ့ ထမင္းစားၿပီး ေသြးတက္ခ်ိန္ ျဖစ္တဲ့အျပင္ ပူေလာင္ရတဲ့ ၾကားထဲ ဘယ္တရားက မွတ္ႏုိင္မွာလဲ ေျပာခ်င္လည္း ေျပာၾကမွာေပါ့ေလ။ အိမ္မွာ မိသားစုေတြက အလုပ္ေတြ သြားေနခ်ိန္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လူရွင္းတဲ့ အခ်ိန္ကို ေျပာရျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း ေန႔လည္က တစ္ေရး တစ္ေမာ အိပ္ခ်ိန္ လုပ္လို႔ ရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က တီဗီက လာတဲ့ ဇာတ္ကားေတြကို တတ္ႏုိင္သေလာက္ မၾကည့္ဘဲ စာဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္။ စာဖတ္ျခင္းဟာလည္း အသိပညာမ်ား ပိုမို တိုးတက္ၿပီး စိတ္ဓာတ္ က်ဆင္းျခင္းမွလည္း ကင္းေ၀းပါတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ တီဗီက လာတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္လမ္းေတြက လူေတြရဲ႕ စိတ္ကို ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟေတြ အမ်ားဆံုး ေပးစြမ္းႏုိင္လို႔ပါပဲ။ 
ဒါေတြ ေျပာေနမိလို႔လည္း အသက္ျဖင့္ မႀကီးေသးဘူး။ လူႀကီးေတြကို ဆရာ လုပ္တယ္လို႔ မသတ္မွတ္ဘဲ သက္ငယ္ စကား သက္ႀကီး ၾကားဆိုတဲ့ ထံုး ႏွလံုး မူၿပီး ဗုဒၶဘုရား ေဟာၾကားထားခဲ့တဲ့ သင္ ဘယ္လမ္းကို ေလွ်ာက္မလဲ၊ ကံလမ္းကို ေလွ်ာက္မလား၊ ဉာဏ္ လမ္းကို ေလွ်ာက္မလား စဥ္းစားေတြးေတာၿပီး အၿငိမ္းစားဆိုတာ ရင္ထဲက တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရွိမွ အၿငိမ္းစားဆိုတဲ့ ဂုဏ္ထူးနဲ႔ ထိုက္တန္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သိတာေလးေတြ၊ ျမင္တာေလးေတြ၊ ၾကားတာေလးေတြကို မွ်ေ၀လိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားအားလံုး စိတ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းရာ အမွန္ကို ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိႏုိင္ၾကပါေစလို႔ ေမတၱာပို႔သ လိုက္ရပါတယ္ရွင္။
အခုတေလာ လူငယ္ေတြအတြက္ပဲ ေျပာခ်င္တာေတြ ေျပာေနလုိ႔ မျဖစ္ေသးဘူး။ လူႀကီးေတြကိုလည္း နည္းနည္း ေျပာခ်င္မိတယ္။ လူႀကီးဆုိတာမွာ အသက္ႀကီးတဲ့ လူႀကီးပိုင္းေတြထက္ အသက္ျပည့္လို႔ ပင္စင္ ယူလိုက္သူေတြ၊ ေနာက္ သက္ျပည့္ မဟုတ္ဘဲ က်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ေဆးပင္စင္ ယူလုိက္သူေတြအတြက္ အဓိကထား ေျပာခ်င္တာေပါ့ေလ။ ဒီလို ေျပာလုိ႔လည္း မေနာက လူႀကီးပိုင္း ေရာက္ေနလို႔ ေစာဒက တက္တာလား ဒါမွမဟုတ္ လူႀကီးကို ဆရာ လုပ္တာလား ဆိုတာလည္း မဟုတ္ျပန္ပါဘူး။ ေတြ႔တာ၊ ျမင္တာ၊ သိတာေလးေတြ မွ်ေ၀ခ်င္လို႔ စကားဦး သန္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အင္း… တခ်ဳိ႕က အသက္ႀကီးလို႔ ငါ ပင္စင္ယူလိုက္ရၿပီ ငါ ဘာမွ မလုပ္ႏုိင္၊ မကိုင္ႏုိင္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ စိတ္အတြင္းကို ေတြးမိတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလို ေတြးလိုက္တာနဲ႔ စိတ္က်ေရာဂါဆိုတာ အလိုလို ရင္ထဲကို ၀င္ေရာက္လာပါ ေတာ့တယ္။ အိမ္မွာဆိုလည္း အိမ္မွာ အေလ်ာက္ လူပိုႀကီးလို ျဖစ္ေနတတ္ ၾကျပန္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ မိသားစုနဲ႔ သားေတြ၊ သမီးေတြနဲ႔ ေနတဲ့ ပင္စင္စားေတြဆို ပိုဆုိးေသးတယ္။ အိမ္က အမ်ဳိးသမီးက မနက္မိုးလင္းလို႔ မ်က္စိႏွစ္လံုး ပြင့္တာနဲ႔ “ေတာ္ မထေသးဘူးလား။ အလုပ္ မရွိဘူးဆိုၿပီး အပ်င္းထူ မေနနဲ႔၊ ေတာ့္ သမီးေတာင္ အလုပ္သြားၿပီ”၊ ဆုိင္ဖြင့္တဲ့ သူေတြက်ေတာ့ “ေတာ့္ သားေတာင္ ဆိုင္သြား ဖြင့္ေနၿပီ”ဆိုတဲ့ အသံဗလံ ေတြကို မနက္မိုးလင္းတာနဲ႔ စတင္ ၾကားရပါေတာ့တယ္။ ဟုတ္တယ္မလား။ မေနာက သိပ္သိတာ မဟုတ္ဘူး။ ျဖစ္ႏုိင္တာေတြကို ေျပာၾကည့္တာ။ ပင္စင္ စနားခ်ိန္ကေတာ့ ငါ အႏွစ္ (၄၀)ေလာက္ေတာင္ အလုပ္ လုပ္တာ အခုေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆး နားရေတာ့မွာ ပါလားလို႔လည္း ေတြးေကာင္း ေတြးၾကပါ လိမ့္မယ္။ ႏွစ္ (၄၀) ဆိုတဲ့ အားက ေသးတာ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္ရဲ႕ က်န္ရွိေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြကို ဒီတိုင္း ေအးေအးေဆးေဆး နားၿပီး ေနႏုိင္မယ္လို႔ သင္ ထင္ေနသလား။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလို ေျပာရသလဲဆိုေတာ့ အရြယ္ေရာက္လာတာနဲ႔ အလုပ္နဲ႔ လက္ မပ်က္ေအာင္ လုပ္ေနသူ တစ္ေယာက္ အတြက္ က်န္ရွိေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြကို ဒီအတိုင္း ျဖတ္သန္းဖို႔ဆိုတာ ေနႏုိင္မယ္ မထင္လို႔ပါပဲ။ အေတာ္ခဲယဥ္းပါတယ္။ ဒီလို ပင္စင္စားေတြ မေျပာနဲ႔ အခု လက္ရွိမွာ အလုပ္ လုပ္ေနတဲ့ မေနာေတာင္ တစ္ပတ္ေလာက္ ေနမေကာင္း ျဖစ္ၾကည့္ အလုပ္ မလုပ္ရေတာ့ ေနမထိ ထိုင္မသာ ျဖစ္မိပါတယ္။

Friday, February 8, 2013

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဖားမ်ားအေၾကာင္းဖားရဲ႕အဓိပၸာယ္

ဖားရဲ႕အဓိပၸာယ္ကေတာ့ သူေဌးက ေပးထား၊ ေကၽြးထားသူ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မ်က္စိေဒါင့္ေထာက္ၾကည့္ၿပီး သူေဌးကို အတို႔အေထာင္ျပန္လုပ္ သူေဌးယုံၾကည္ေအာင္ ေျပာဆိုေနသူမ်ားကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူေဌးက မေမးရေသးဘဲနဲ႔ တစ္လံုးမက်န္ အိပ္သြန္ဖာေမွာက္ အူမေခ်းခါးမက်န္ ျပန္လည္တင္ျပၾကသည္ မ်ားကို ဆိုလုိပါသည္။ ေကာင္းသတင္းကို ျပန္မေျပာပဲ မေကာင္းသတင္းကို ျပန္လည္ျဖန္႔သည္မ်ားကို ဖားလို႔ သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။သတ္ဖားရဲ႕ရာဇ၀င္

သတ္ဖားရဲ႕ရာဇ၀င္ကေတာ့ သူေဌးက ေမြးထားတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ကို ေခၚဆိုတာ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း နားလည္တဲ့သူေပါ့။ မိမိသူေဌးအေပၚ သစၥာမရွိတဲ့ဖားကို သတ္ဖားလို႔ ေခၚတာပါ။ သူေဌးကေတာ့ သူေမြးထားတဲ့ ဖားကို ယုံၾကည္ၿပီးသား ေျပာသမွ် ယုံေနတဲ့သူပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ သတ္ဖား ဆိုတာမ်ဳိးက ဘနဖူး သိုက္တူးမယ့္ လူသားဆိုလည္း မမွားပါဘူး။ သူေဌးက သတ္ဖား ေျပာသမွ် နားေယာင္ၿပီး ဟိုဟာလုပ္ ဒီဟာလုပ္ ေျမွာက္ထိုးပင့္ေကာ္ အလုပ္တတ္ဆံုးကေတာ့ သတ္ဖားပါပဲ။ အမ်ားအားျဖင့္ သူေဌးလူယုံလို႔ ကိုယ္ဘာသာ နာမည္တပ္ထားၾကၿပီး သူေဌးရဲ႕ ကားကို ေမာင္းေပးရတဲ့သူေတြက ဘယ္သူကေတာ့ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လိုေနတယ္။ ဘယ္လိုအလုပ္မလုပ္ဘူး။ ဘာလုပ္ေနၾကတယ္ဆိုတဲ့ အျမင္နဲ႔ ရမ္းသမ္းေျပာၿပီး သူေဌးရဲ႕အိမ္ေခြးအဆင့္ေလာက္ပဲ ရွိၿပီး တစ္ဖက္သားအေပၚ မေကာင္းျမင္၀ါဒေတြ စဲြကိုင္ထားသူျဖစ္တဲ့အျပင္ မၾကည့္တဲ့စိတ္ဓာတ္ေတြ ကိန္းေအာင္းေနေလ့ ရွိၾကပါတယ္။

ေရာင္းခ်သူႏွင့္ ၀ယ္သူေတြအၾကား ဆက္ဆံေရး          ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ မေနႏုိင္လို႔ ေျပာခ်င္တာေတြ ေျပာဖို႔ တာစူလုိက္တာကေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ေနစဥ္ ၾကံဳေတြ႕ေနတဲ့ ေစ်းေရာင္းသူႏွင့္ ေစ်း၀ယ္သူေတြရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကို တင္ျပခ်င္ပါသည္။ လူတိုင္း ေန႔စဥ္ ၾကံဳေတြ႕ေနရတာေတြကေတာ့ ေစ်း၀ယ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းက႑ရပ္ပါပဲ။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ကေတာ့ လူတိုင္း မၾကံဳတဲ့သူေတြ ရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ျမင္ေတြ႕ၾကံဳရတာေတြကေတာ့  ၀ယ္သူေတြအေပၚ ဆက္ဆံတဲ့ ေရာင္းခ်သူေတြရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားကို ကၽြန္မ သံုးသပ္ၾကည့္မိပါသည္။ ေန႔တိုင္း တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း သင္လည္း ေတြ႕ဆံုေနရမွာကေတာ့ သင္ဟာ ၀ယ္သူေနရာကေနလား ဒါမွမဟုတ္ ေရာင္းခ်သူေနရာကေနလား ဆိုတာကို သံုးသပ္ၾကည့္မယ္။ ၀ယ္သူေနရာက သံုးသပ္ၿပီး ေရာင္းခ်သူေတြ ဘာေတြလိုအပ္ေနသလဲဆိုတာ ကၽြန္မ နားလည္သေလာက္ ခံစားၾကည့္မိသည္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေရာင္းခ်သူေတြရဲ႕စိတ္ထားဟာ ၀ယ္သူေတြ အေပၚ ဆက္ဆံတာဟာ အေတာ္ ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး ျဖစ္လို႔ လာေနပါၿပီ။ ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ ေရာင္းသူဆိုတဲ့ ေနရာမွာလည္း ကိုယ္ပိုင္ေရာင္းခ်သူႏွင့္ အငွားေရာင္းခ်သူေတြ အမ်ားအျပားရွိေနမွာပါ။